Skip to content

Innovate2030 – Дигитални граждани за устойчиви градове и общности

С голямо удоволствие съобщаваме, че нашите съоснователи Джейн Димитрова и Велин Керков взеха участие в програмата на ekipa „Innovate2030 - Дигитални граждани за устойчиви градове и общности“.

Заедно с Германското дружество за международно сътрудничество и Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата, екипът проведе паневропейския проект Innovate2030, в който дигиталното поколение, състоящо се от студенти, изследователи и стартиращи фирми, бе призовано да развива дигитални иновации в сътрудничество с утвърдени фирми и организации.

Повече от 200 международни екипа с над 900 участници разработиха нови концепции и идеи около устойчивото и дигитално бъдеще на Европа на базата на 7 реални теми и предизвикателства на сътрудничеството-организации от бизнеса и обществото.

ekipa отбеляза усилията на Fooodobox в разработването и представянето на креативно и иновативно решение под формата на бизнес модел, движещ градовете и общностите в Европа.

Бихме искали да благодарим на Кристина Армбрустър и Джъстин Гемери за това, че прекосиха границите и дадоха възможност за устойчиво сътрудничество между стартъп компании в целия Европейски съюз.