Skip to content

Foodobox – посланик на климатичния пакт на ЕС

Официално Джейн Димитрова бе призната за посланик на Европейския пакт за климата. Европейският пакт за климата е инициатива на Европейската комисия, която приканва хора, общности и организации да участват в действия за климата, за да изградят една по-зелена Европа.

Посланическият мандат трае 6 месеца от датата на избиране на посланика и удължаването му зависи от придържането на посланика към Ценностите на Европейския пакт за климата.

Пактът е инициатива на Европейската комисия, която предоставя възможности за хора, общности и организации да участват в действия по климата в цяла Европа, за да:
• учат за изменението на климата
• разработват и прилагат решения
• се свържат с други посредници и да увеличат максимално въздействието на тези решения

Посланиците на Европейския пакт се ангажират да информират, вдъхновяват и подкрепят действията в областта на климата в своите общности и мрежи в принос към Европейския пакт за климата.

Гордеем се да бъдем част от тази общност.