Skip to content

Foodobox спечели грант от Софийска община

За втора поредна година Столична община проведе конкурс по Програма „Акселератор Стартъп София“ с цел да съдейства за ускорен достъп до финансиране на иновативни, стартиращи и социални предприемачи на територията на Столична община.

Гордеем се да споделим с всички вас, че Foodobox е една от 11-те компании, които получават безвъзмезден грант, като бяхме избрани на първо място в класацията, според оценката на журито. Наградата от 9700 лева ще използваме за развитието на нашето мобилно приложение, подобрения в платформата и функционалностите й, така че да посрещне нуждите на все по-многобройните ни бизнес партньори и клиенти.

 
Благодарим на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община (ОГФМСП), Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) и Програма „Европа“ на Столична община.

Как ще използваме получената сума?

С полученото финансиране ще изградим модул за уведомление на крайния потребител с Пуш Нотификации, за да бъде известяван своевременно за статуса на запазената кутия изненада. А за улеснение на бизнес-партньорите ни, ще интегрираме СМС известяване при поръчка. До края на 2022 година очаквайте всички подобрения по платформата.

Поздравления и на останалите финансирани проекти:

Хау Трайв – Фестивал за творчество и благоденствие
Заедно за знание
BOX студио – Популяризиране на културни продукти във виртуални среда
▢ Киноклуб Супер 8
Дъ Начърал Адвенчър Кампани – Разработването на интегрирана платформа за стимулиране на велосипеден и пешеходен туризъм на територията на ПП Витоша като начин за постигане на нулев въглероден отпечатък
Консулт Къмпани България – Създаване на виртуални зали за провеждане образователни и културни дигитални и хибридни събития
VODORASLO
Бон апети от Светът на Мария – Интелигентно технологично решение за развитие дейността на социалното предприятие „Бон апети от Светът на Мария“
▢ Парадокс Акт – Приключения на колело
SatGeo – Откриване на търговски загуби на вода по водопроводната мрежа на територията на Столична община, чрез иновативна технология и сателитни изображения